VvE Beheer

Eigenaren van appartementen worden automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren. Dit is een vereniging die de gezamenlijke belangen behoort te behartigen van alle bewoners in het complex. Deze vereniging is wettelijk voorgeschreven en moet aan bepaalde eisen voldoen. Wij specialiseren ons in kleine VVE’s die we tegen concurrerende tarieven voor u kunnen beheren.

Wij streven ernaar om cliënten zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen. Wanneer u woont in een (koop)appartement dan bent u als eigenaar van rechtswege lid van een vereniging van eigenaren. Deze verenigingen zijn wettelijk verplicht omdat niet valt uit te maken bij welk appartement het eigendom van de grond onder het appartement hoort. In een woonhuis dat van de begane grond tot het dak aan één enkele eigenaar toebehoort behoort de eigendom van de grond door natrekking automatisch toe aan de eigenaar van dat woonhuis. In het geval van een pand met meerdere woningen (appartementen) is dat natuurlijk niet uit te maken.

De eigenaren van de appartementen vormen samen de Vereniging van Eigenaren (afgekort tot VvE). De VvE behartigt de belangen van alle eigenaren die lid zijn van deze vereniging. Welke belangen dat precies zijn hangt af van de situatie. Het moet in ieder geval gaan om gemeenschappelijke belangen. Welke belangen (onderdelen van het pand) dat zijn moet blijken uit de splitsingsakte. Een voor de hand liggend voorbeeld is het onderhoud aan het dak.

De VvE moet jaarlijks een aantal Algemene Leden Vergaderingen houden (ALV’s). Uit de leden moet een bestuur gekozen worden. Binnen een gemiddelde VvE wordt een eenkoppig bestuur van een voorzitter gekozen die de dagelijkse gang van zaken regelt. De dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bijhouden van de administratie, het verwerken van de ledenbijdragen, de verzekeringen en het oplossen van storingen en inplannen van onderhoud. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor het opmaken van een financieel jaarverslag inclusief een (samenvattende) rapportage van geconstateerde problemen en de oplossingen van deze problemen. Ook wordt er in dat overzicht een balans weergegeven met het vermogen van de VvE.

Wij begrijpen dat veel huiseigenaren een fulltime baan hebben en helemaal geen zin of tijd hebben om al deze administratieve verplichtingen aan te gaan. De eigenaren mogen ervoor kiezen, mits zij dit met meerderheid van stemmen aannemen, een extern persoon of bedrijf als voorzitter aan te wijzen van hun VvE. Ons kantoor heeft vanuit onze praktijk en portefeuille ervaring met het beheren VvE’s en is dus een betrouwbare en betaalbare partner voor uw VvE.

Wij weten dat er veel bedrijven op de markt zijn die hun diensten aanbieden als beheerder van een VvE. We weten ook dat deze bedrijven vaak exorbitant hoge vergoedingen voor hun diensten in rekening brengen. Wij zijn van mening dat dit niet nodig is. Binnen het dagelijkse beheer zijn de werkzaamheden te overzien. Het is niet zo dat wij uren per week bezig zijn met werkzaamheden ter beheer van uw VvE. Wij werken ook niet met dure softwarepakketten om uw VvE te beheren. Het is waar dat u niet live inzage heeft in alles wat met de VvE te maken heeft maar wij denken dat hier geen behoefte aan is bij kleine VvE’s. Natuurlijk kan ieder lid van een VvE die het beheer aan A&E Advies heeft overgedragen op ieder moment in het jaar contact opnemen en een overzicht opvragen van de kosten en baten en verrichtte werkzaamheden. Wij streven naar volledige transparantie en volledig inzicht. Daarnaast krijgt ieder lid van de VvE aan het einde van het boekjaar een winst/verliesrekening en een balans zodat iedereen precies weet wat er in kas is, en wat er is uitgegaan ten behoeve van welke werkzaamheden.

Dankzij ons netwerk van ondernemers zijn wij vaak in staat om noodzakelijke werkzaamheden tegen gunstige tarieven uit te besteden. U kunt hier als cliënt zonder bijkomende kosten gebruik van maken. Heeft u zelf een ondernemer die het voordeliger doet, of waar u reeds een goede relatie mee heeft? Dan bent u vrij om voor die ondernemer te kiezen. Als service kunt u gebruik maken van ons netwerk maar deze service is geheel vrijblijvend en optioneel.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met ons. Wij streven ernaar u zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Om een offerte voor uw VvE aan te vragen kunt u ook contact opnemen. Wij zullen u dan telefonisch benaderen om één en ander door te spreken. De prijs is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de grootte van uw VvE.

Enter your keyword

Skip to content