Services

Incassodienstverlening

Niets is zo vervelend als wanbetaler. Tegelijk is de wanbetaler wel uw klant. Wij specialiseren ons in een doelgerichte maar menselijke benadering. 

Ons kantoor staat voor een betrouwbare, doelgerichte benadering van uw wanbetalers. Zorgdragen dat uw factuur wordt voldaan en daarbij de relatie met uw klant behouden.

Het niet betalen van facturen is niet altijd een kwestie van onwil. Steeds vaker is het een kwestie van onmacht. Wij presenteren ons niet als incassobureau maar zijn juridisch dienstverlener. We gaan met uw klant in gesprek, achterhalen de oorzaak van de wanbetaling en werken met de schuldenaar en de ondernemer samen om tot de beste oplossing te komen. 

Soms ontkomen we niet aan vervolgstappen. Gedurende het minnelijke traject dragen wij zorg voor het documenteren van de genomen stappen. Blijft betaling uit dan zetten we vervolgstappen. Komen we er niet uit dan schakelen we een deurwaarder in, wordt er beslag gelegd en volgt uiteindelijke een juridische procedure. Ons kantoor staat u gedurende de gehele procedure bij. We ontzorgen en werken uitsluitend met betrouwbare en gekwalificeerde partners samen. 

Dien direct uw vordering in