Privacy

Privacybeleid

Wie zijn we

Van der Aart en Eestermans is een Vennootschap onder Firma, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het registratienummer 60361093. Ons kantoor is gevestigd aan de Thorbeckelaan 562, 2564 BZ te Den Haag. 

Informatieverzameling en verwerking

Wanneer u onze website bezoek, diensten afneemt of contact met heeft dan verwerken wij uw informatie. Het kan zijn dat we uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie van uw vastleggen. We doen dit omdat we dat nodig hebben om u passend te kunnen helpen. Bij het gebruik van onze website of applicaties kan het ook zijn dat er informatie wordt verzameld en vastgelegd over hoe u onze diensten gebruikt. We doen dit om de website relevant te houden en om u zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen helpen. Informatie wordt niet langer dan strikt noodzakelijk vastgelegd. 

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te verbeteren en om uw verzoeken te verwerken. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor klantenondersteuning of om u te informeren over wijzigingen in onze diensten.

Delen van informatie

Wij delen uw informatie alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u gebruik maakt van onze website, dan worden er mogelijk cookies op uw computer geplaatst. Dat kunnen ook cookies zijn van derden. Bijvoorbeeld van de leverancier van ons incidentmanagement portal of de chatdienst. U beheert zelf uw cookies. Via de blauwe vingerafdruk links onderin uw scherm kunt u zelf aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. U kunt zelf cookies van uw systeem verwijderen. Staat u het plaatsen van cookies niet toe? Dan kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de website of bepaalde applicaties niet functioneren. Wij verkopen uw gegevens niet. Het delen van informatie heeft louter een technisch of inhoudelijk doel. Bijvoorbeeld als we een partner inschakelen voor uw opdracht. 

Beveiliging

Wij nemen technische, organisatorische en administratieve maatregelen om uw gegevens te beschermen. We leggen informatie niet langer vast dan strikt noodzakelijk en we beperken ons tot informatie die strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Bijzondere persoonsgegevens, zoals rekeningnummers en contractinformatie, slaan we alleen in de EU op. We maken geen gebruik van leveranciers met datacenters buiten de EU. Zo waken we ervoor dat uw gegevens veilig zijn en altijd worden beheerst door Europese wet- en regelgeving. 

Wijzigingen in dit beleid

Wet- en regelgeving is dynamisch. Onze dienstverlening ook. Het kan zijn dat het nodig is dat we dit beleid wijzigen, aanpassen, aanvullen of deels verwijderen. De online versie op deze pagina binnen onze website is leidend. Bij vragen of onduidelijkheden zal deze pagina worden aangehouden. Wij adviseren u om met regelmaat dit beleid te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen zijn. 

Bewaartermijn

Informatie wordt in beginsel bewaard voor de duur van een opdracht. Bepaalde data moeten we langer bewaren. Bijvoorbeeld omdat de overheid dat van ons verlangt. Die informatie zullen we zoveel als mogelijk anonimiseren. We zorgen dat we geen onnodige informatie bewaren en dat u altijd een overzicht kunt opvragen van de informatie die we over u hebben verzameld en vastgelegd. Is de informatie geanonimiseerd? Dan kunnen we geen overzicht aanleveren. De gegevens zijn dan niet herleidbaar tot uw persoon. We houden ons voor alle soorten data en gegevens aan de wettelijke bewaartermijnen. 

Welke rechten heeft met betrekking tot uw data

U kunt altijd navragen welke data wij hebben verwerkt en/of vastgelegd. U kunt een verzoek tot vergetelheid indienen. Dat verzoek dient u in via het contactformulier op deze website. Let op: we verwerken dan uw data. Liever niet digitaal een verzoek indienen? Richt uw verzoek dan per post aan ons kantooradres. Wij nemen geen telefonische verzoeken aan. Een verzoek moet namelijk zijn getekend en voorzien van uw contactgegevens. Telefonische verzoeken kunnen wij niet vastleggen. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten. Raadpleeg bijvoorbeeld de website van Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen over dit beleid? We helpen u graag verder. U kunt ons bellen, een e-mail sturen, op social media benaderen of u kunt een chat starten. Liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur uw brief naar ons vestigingsadres. De gegevens treft u onderaan onze website of op de contactpagina. 

Vragen of snel contact opnemen? Vul het formulier in en we reageren zo snel mogelijk