Persoonlijke begeleiding

Soms zit het onverwachts tegen. Er kan iets gebeuren in uw leefomgeving waardoor u zelf, tijdelijk of permanent, niet meer in staat bent om bijvoorbeeld uw financiële verplichtingen na te komen. Facturen blijven onbetaald en u hebt bijvoorbeeld geen overzicht meer op de inkomsten en uitgaven, of er zijn geen inkomsten meer.

AE Advies & Beheer heeft ervaring op het gebied van persoonlijke begeleiding, coaching en bewind. Wij kunnen u helpen uw geldzaken weer onder controle te brengen. Wij stellen een budget op en adviseren op het gebied van uw uitgaven. Mogelijk kunnen wij in kosten en uitgaven snijden of deze op orde brengen.

Indien u helemaal niet meer in staat bent te beheren of beschikken over uw vermogen kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om een bewindvoerder aan te wijzen. U wordt dan onder bewind gesteld. Vanaf dat moment kunt u zelf geen nieuwe verplichtingen en overeenkomsten meer aangaan. Uw bewindvoerder bekijkt of een contract in uw situatie mogelijk is of juist uw situatie zou verslechteren. Uw bewindvoerder voert ook uw administratie, zorgt voor uw post en zorgt dat er afspraken worden gemaakt met uw schuldeisers omtrent de afbetaling van lopende schulden.

Wij kunnen op uw verzoek als bewindvoerder worden aangewezen door de rechtbank. Wij stellen in een persoonlijk gesprek vast hoe uw situatie is en stellen een behandelplan op. Eventueel kunnen wij u ook tijdens het voortraject (juridisch) adviseren.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem vandaag nog contact met ons op zodat wij een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk adviesgesprek.