Incassodienstverlening

Elke ondernemer heeft er van tijd tot tijd mee te maken: klanten die hun factuur niet of veel te laat voldoen. Het kan een tijdrovende en vervelende klus zijn om een vervallen factuur alsnog voldaan te krijgen. Wij zijn er om uw onderneming te helpen de factuur alsnog binnen een minnelijk traject voldaan te krijgen.

Vaak denkt een ondernemer dat het inschakelen van een incassobureau zal leiden tot klantverlies. Wij zijn van mening dat dit niet zo hoeft te zijn. Wanneer wij een vordering van u overnemen dan houden wij in gedachte dat de nalatige debiteur wel een klant van u is en onze insteek is dat de klant dat ook na het incassotraject nog steeds zal blijven. Wij zijn primair geen incassobureau en zullen ons ook niet als zodanig profileren. Dat betekend dat wij uw debiteur niet afschrikken met enveloppen waaruit de inhoud ervan direct en voor iedereen blijkt.

Hoe gaan wij te werk?

Indien u een vordering heeft die niet wordt betaald kunt u op elk moment in de herinneringsfase besluiten de vordering aan ons over te dragen.

Zodra wij de vordering hebben ontvangen zullen wij contact met u opnemen om met u te bespreken welke stappen u reeds heeft genomen. Allereerst zullen wij voor u het minnelijke traject overnemen. Door uw debiteur aan te schrijven dat hij in verzuim is en hem wijzen op de eventuele vervolgstappen welke wij namens uw onderneming zullen nemen indien betaling uit zal blijven, hopen wij te bereiken dat de debiteur alsnog binnen een redelijke termijn uw vordering zal voldoen. Om voldoening van uw vordering te bespoedigen zullen wij de klant een digitale acceptgiro sturen waarmee hij of zij uw vordering eenvoudig via iDeal kan voldoen.

Onze ervaring is dat de meeste debiteuren snel inzien dat ze om hogere kosten te voorkomen beter de vordering alsnog kunnen betalen. Doordat wij persoonlijk contact zoeken met de debiteur komen wij er vaak ook al snel achter wat het achterliggende probleem is. Tegen de aannemer of dienstverlener willen ze niet altijd toegeven dat ze eigenlijk niet kunnen betalen maar het is onze ervaring dat men dit tegen een onafhankelijke en onbekende derde wel durft toe te geven. Wanneer wij weten waarom er niet is betaald kunnen wij vervolgens werken naar een structurele oplossing. Afhankelijk van de vordering kunnen bijvoorbeeld afspreken dat in een X aantal termijnen het openstaande bedrag, inclusief eventuele rente en kosten, zal worden voldaan door de debiteur.

Zodra uw debiteur aan zijn verplichting tot betalen heeft voldaan sluiten wij het dossier, maken wij een verslag op van alle door ons verrichtte werkzaamheden en sturen u hiervan een afschrift. Per opdracht spreken wij met u een tarief af. Afhankelijk van uw situatie en de hoogte van de vordering kunnen wij overeenkomen dat we een vaste prijs  rekenen of dat we op uurbasis aan uw opdracht werken. In veel gevallen is het ook mogelijk om met het MKB afspraken op basis van no cure no pay te maken. Wij rekenen dan € 35 exclusief BTW voor het opstarten van uw dossier. Overige kosten maakt u alleen als wij erin slagen

Wat als we niet minnelijk de vordering kunnen verhalen?

Het komt gelukkig zelden voor maar er zijn debiteuren die ondanks alles gewoon niet kunnen of niet willen betalen. In dat geval bestaat de mogelijkheid om de debiteur via de rechter ertoe te bewegen de vordering te gaan voldoen. Wanneer uw vordering niet meer dan € 25.000 beloopt is het mogelijk om de debiteur te dagvaarden voor de kantonrechter. Groot kostenbesparend voordeel is dat u voor kantonzaken geen advocaat hoeft te stellen. U kunt zelf uw zaak bepleiten voor de kantonrechter maar u mag ook iemand machtigen dit voor u te doen. In deze fase staan wij u met raad en daad bij. U kunt ons na het minnelijke traject en onder voorwaarden tegen vooraf duidelijk afgesproken tarieven machtigen uw zaak voor de kantonrechter te bepleiten. U moet er wel rekening mee houden dat naast de kosten van ons kantoor ook deurwaarderskosten in rekening worden gebracht omdat de dagvaarding moet worden betekend door een deurwaarder. Wij vinden een gang naar de rechter echt het laatste redmiddel. Pas wanneer geen enkel dialoog met uw debiteur mogelijk blijkt kan overwogen worden de zaak voor de rechter verder op te lossen.

Twijfelt u wij u kunnen helpen? Wilt u een juridische onderbouwde mening voordat u een vordering gaat uitbesteden? Neem contact met ons en wij staan u graag vrijblijvend te woord!

Stuur ons uw factuur


    Enter your keyword

    Skip to content